menu

About Us

บริษัท ทีเอฟซี อีเล็คทริคส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553 จำหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่าง ภายใต้แบรนด์ ทีเอฟซี เป็นอีกหนึ่งบริษัทในเครือ ชุมแสง กรุ๊ป ซึ่งเป็นที่ยอมรับและรู้จักในฐานะตัวแทน จัดจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้ารายใหญ่จากบริษัทในวงการไฟฟ้ามายาวนาน

บริษัท ทีเอฟซี อีเล็คทริคส์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงอนาคตของตลาดกลุ่ม สินค้าผลิตภัณฑ์ส่องสว่างทุกชนิด มุ่งไปสู่นวัตนกรรมที่ช่วยประหยัดพลังงาน ซึ่งเป็นผลดีกับตัวผู้บริโภคและส่วนรวม โดยทางบริษัทมุ่งเน้นทำการตลาด เกี่ยวกับหลอดประหยัดไฟทุกชนิดและหลอดฟลูออเรสเซ็นส์ T5 ในอนาคต เราจะก้าวไปเป็นผู้นำเกี่ยวกับหลอด LED ที่ใช้ในครัวเรือนทั่วไป เพื่อตอบสนอง ความต้องการของผู้บริโภคที่จะหันมาใส่ใจกับการประหยัดทั้งพลังงาน และ รายจ่าย โดยทางบริษัทใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และทีมงานผู้เชี่ยวชาญระดับ มืออาชีพ ในการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อสร้างความมั่นใจ ว่าชิ้นส่วนทุกชิ้น ได้รับผ่านการคัดสรรค์ และตรวจเช็คอย่างพิถีพิถัน ตามเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (มอก.)

บริษัท ทีเอฟซี อีเล็คทริคส์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงอนาคตของตลาดกลุ่ม สินค้าผลิตภัณฑ์ส่งสว่างทุกชนิด มุ่งไปสู่นวัตนกรรมที่ช่วยประหยัดพลังงาน ซึ่งเป็นผลดีกับตัวผู้บริโภคและส่วนรวม โดยทางบริษัทมุ่งเน้นทำการตลาด เกี่ยวกับหลอดประหยัดไฟทุกชนิดและหลอดฟลูออเรสเซ็นส์ T5 ในอนาคต เราจะก้าวไปเป็นผู้นำเกี่ยวกับหลอด LED ที่ใช้ในครัวเรือนทั่วไป เพื่อตอบสนอง ความต้องการของผู้บริโภคที่จะหันมาใส่ใจกับการประหยัดทั้งพลังงาน และ รายจ่าย โดยทางบริษัทใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และทีมงานผู้เชี่ยวชาญระดับ มืออาชีพ ในการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อสร้างความมั่นใจ ว่าชิ้นส่วนทุกชิ้น ได้รับผ่านการคัดสรรค์ และตรวจเช็คอย่างพิถีพิถัน ตามเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (มอก.)