menu

Product

ท่อร้อยสายไฟฟ้า uPVC สีเหลือง

อุปกรณ์เสริมสีเหลือง

Connectors
ข้อต่อสายไฟฟ้า ยูพีวีซี

 รหัสสินค้า

รายละเอียดสินค้า

จำนวน/แพ็ค

ราคา/ชิ้น (บาท)

 T258/15+T281/15Y

ข้อต่อเกลียวตัวผู้และตัวเมีย (สำหรับรุ่น 3/8") 70/700

3.25.-

T258/18+T281/18Y

ข้อต่อเกลียวตัวผู้และตัวเมีย (สำหรับรุ่น 1/2")

60/600

3.60.-

T258/20+T281/20Y ข้อต่อเกลียวตัวผู้และตัวเมีย (สำหรับรุ่น 3/4") 50/500

4.20.-

       
สินค้าที่คุณอาจสนใจ
 • อุปกรณ์เสริมสีเหลือง

  T242 ข้อต่อกลางทางสีเหลือง

  0.00 บาท

 • อุปกรณ์เสริมสีเหลือง

  T280 ตัวยึดท่อ สีเหลือง

  0.00 บาท

 • อุปกรณ์เสริมสีเหลือง

  TB4

  0.00 บาท

 • อุปกรณ์เสริมสีเหลือง

  T244 ข้อต่อโค้ง 2 ทาง 90 ํ ยูพีวีซี สีเหลือง

  0.00 บาท